poniedziałek, 18 września 2017

Spotkanie Rady Osiedla z mieszkańcamiSpotkanie Rady Osiedla Zacisze, Zalesie, Szczytniki z mieszkańcami
Na wstępie pragnę wyjaśnić, że wymienione osiedle wchodzi w skład dzielnicy Śródmieście Wrocławia, w którym to od 30 lat mieszkam z żoną. Warto też dodać, że tytułowy fakt spotkania z mieszkańcami odbyty 13 września br. jest dla mnie wydarzeniem niezwykłym, gdyż od niemal 20  lat nie uczestniczyłem w podobnym wydarzeniu. Nie docierała bowiem żadna informacja o mającym odbyć się podobnym spotkaniu. Jest to dowód, że nowa miotła wymiata lepiej. Stało się tak dlatego, że w ostatnich wyborach mieszkańcy naszego Osiedla wybrali Radę z prawdziwego zdarzenia, która stawia sprawę dobra mieszkańców ponad lokalny interes członków rady.

Nie znam wszystkich szczegółów działalności obecnej RO, więc wymienię to co jest mi znane. Otóż zasługą obecnej RO jest fakt, że wciągnięty na czas Igrzysk Nieolimpijskich do stadionu GEM kabel światłowodowy, nie został zdemontowany, lecz będzie służył mieszkańcom. Już niektórzy są podłączani, a następni po podpisaniu umów będą podłączani w przyszłym roku. Stało się tak na skutek skutecznej działalności przewodniczącego zarządu RO pana Krzysztofa Zalewskiego. Jak ważny jest to fakt, wiedzą najlepiej młodsze pokolenia od mojego, więc nie wymieniam zalet.

Następnym ważnym wydarzeniem jest przekazanie przez miasto budynku przy ulicy Chopina pod działalność naszej lokalnej społeczności. Budynek zarządzany i opłacany przez MOPS będzie w całości służył mieszkańcom naszego Osiedla. Znajdzie się tam miejsce dla szkoły, przedszkola, seniorów i wszelkich społecznych inicjatyw. Cieszę się na samą myśl o tym, bo przypomina mi to odległe czasy, kiedy w parafialnej kawiarence urządzaliśmy prelekcje, śpiewy, tańce, a przygrywała nam pani Róża-nauczycielka muzyki. Teraz będzie można wznowić podobną działalność, a obecna na spotkaniu pani Róża obiecała włączenie się do owej działalności. Uścisnąłem się serdecznie z panią Różą, której od wielu lat nie widziałem.
Pani Róża, emerytowana nauczycielka muzyki

Wprawdzie początek spotkania został nieco zakłócony wystąpieniem pana Bednarza przewodniczącego poprzedniej Rady Osiedla, który krytycznie oceniał działanie obecnej RO, jednak w następnych wystąpieniach gości i dyskutantów oceny były przeciwne.

Przewodniczący zarządu RO oraz inni członkowie przedstawili postawione sobie zadania, a Michał Sarecki przedstawił dwa projekty Wrocławskiego Projektu Obywatelskiego z prośbą, aby nań zagłosować do 2 października br. Jest to projekt numer 465 dotyczący stworzenia strefy rekreacji pomiędzy Czarną Wodą a szkołą podstawową na 750 tys. złotych i projekt 458 dotyczący modernizacji skrzyżowania przy ulicy Moniuszki/Śniadeckich, a Chopina na 250 tys. złotych. Głosować należy poprzez Internet na stronie: www.wrocław.pl/wbo lub w formie papierowej w RO na ulicy Parkowej 38/40. W interesie mieszkańców leży, aby licznie zagłosować na oba projekty.

Zamieszczam kilka zdjęć ze spotkania.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy osiedla

Jak wyżej

Z Lidia Lenartowicz i Kazimierz Sokołowski


Pani Jola Zięba przedstawiła propozycję szkoły językowej

Lider projektu WBO Michał Sarecki opowiedział o swoim projekcie

Rada Osiedla, przy stole prezydialnym widoczne dwie plansze WBO przedstawione przez lidera projektów Michała Sareckiego

Małgorzata Wiatrowska


O sprawach zdrowia wypowiadała się fizjoterapeutka, lekarz rehabilitacji pani Zofia Nowicka

Wypowiada się pani Ewa Szewczyk

W dyskusji wziął udział radny Krzysztof Wysoczański

Wypowiada się przewodniczący Rady Osiedla i radna Danuta Szumowska

Wspaniały mój sąsiad Kazimierz Sokołowski i moja żona Lidia Lenartowicz przyszli nieco wcześniej zanim zapełniła się sala


W środku Ryszard Bubień wieloletni działacz społeczny i Marek Tyszka

Przewodniczący Rady Osiedla wita mieszkańców

Krzysztof Zalewski przedstawia założenia działalności RO

Uderzało na spotkaniu duże zaangażowanie członków zarządu, a szczególnie jej przewodniczącego Krzysztofa Zalewskiego, co daje nadzieję skutecznej dla dobra mieszkańców pracy RO. Wprawdzie przedstawione zdjęcia nie oddadzą w całości atmosfery spotkania, ale warto je obejrzeć.

Teofil Lenartowicz
Wrocław, dnia 18 września 2017

1 komentarz:

  1. Na potrzeby RO ma zostać przekazany budynek przy ul. Chopina, nie przy Moniuszki.

    OdpowiedzUsuń