środa, 8 czerwca 2016

Gala Złotych Lotek 2016Gala Złotych Lotek 2016
Pragnę poniżej przedstawić, co wydarzyło się w klubie lotników Loteczka w niedzielę 29 maja. Otóż  odbyła bardzo uroczyście obchodzona każdego roku Gala Złotych Lotek. Jest to coroczne święto Braci Lotniczej zorganizowanej w klubie lotników „Loteczka” we Wrocławiu i jak zwykle, miało miało bardzo uroczystą oprawę. Zaczęło się w naszej kaplicy kościoła na Gądowie, gdzie od rana zjeżdżali się członkowie Loteczki i zaproszeni goście. Tam przed Kościołem odbyły się spotkania i nieoficjalne powitania wieloletnich lotniczych przyjaciół.
            Mszę świętą odprawił ksiądz Proboszcz Czesław Majda, a kazanie wygłosił niezawodny Ojciec Dominik Orczykowski. Słowa podziękowania wygłosił także ksiądz płk Janusz  Radzik z okazji złożenia mu życzeń 25-lecia pracy kapłańskiej.            Następnie uroczystość przeniesiona została do Orlego Gniazda, gdzie dokonano wręczenia Złotych Lotek i pozostałych nagród. Nasz stały członek i aktor Robert Gonera zagaił uroczystość zapraszając do wysłuchania hymnu lotników, którego po powstaniu z miejsc wysłuchano z należytą powagą. Powitał uczestników, zaproszonych gości i odczytał list z gratulacjami od Klubu Miłośników Lotnictwa z Mielca i Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Przedstawił historię klubu Loteczka i podziękował Adamowi Biskowi właścicielowi obiektu rekreacyjno kawiarniano hotelowemu za opiekę i udostępnienie do klubowych spotkań swojego obiektu.


           
Prowadzący oddał głos przewodniczącemu Kapituły Loteczki pilotowi Herbertowi Majnusz, który przedstawił laureatów Złotych Lotek za rok 2015 zapraszając kolejno laureatów i wręczających im Złote Lotki.


            Złote Lotki otrzymali:

1.        Generał Brygady pil. dr Ryszard Hać zawodowy pilot wojskowy klasy mistrzowskiej, instr. pil. na samolotach LiM-2, 5 i 6M oraz na Su-22 UM3K i Su-22MK4. Zaszczytną służbę wojskową pełnił jako pilot i dowódca na kolejnych szczeblach w pułkach 8 i 40 Myśliwsko-Bombowym. W 1-wszej Brygadzie Lotnictwa Taktycznego. W Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych na stanowisku Rektora-Komendanta. W dowództwie Sił Powietrznych na wysokich stanowiskach dowódczych Nominację na Generała Brygady odebrał z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 15.08.2004. Obecnie dyrektor Muzeum Lotniczego w Dęblinie i V-ce Prezes Aeroklubu Polskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Złotym Krzyżem Zasługi. Lotniczym Krzyżem Zasługi i innymi orderami.


2.        Instr. pil dr Inż. Maciej Lasek. Od 1992 roku po ukończeniu studiów na wydziale Mechanicznym Energetyki i lotnictwa Politechniki Warszawskiej w specjalności budowy płatowców i uzyskaniu w 2002 roku stopnia doktora nauk technicznych w zakresie dynamiki lotu, zajmuje się bez przerwy sprawami Lotnictwa. Jest instruktorem pilotem i pilotem doświadczalnym pierwszej klasy. W latach 1992 do 2002 pracuje w Instytucie lotnictwa zajmując się problemami związanymi aerodynamiką i mechaniką lotu. Od roku 2002 pracuje w Państwowej Komisji Badania wypadków lotniczych, a następnie był również jej przewodniczącym. Brał udział w badaniach 120 wypadków lotniczych. Ukończył studia badania dużych Katastrof Lotniczych oraz zarządzania badaniem takich wypadków, prowadzone przez ośrodki w USA i Singapurze. W latach 2003-2007 były redaktor naczelny periodyku NIT, Nauka, Innowacje, Technika. Autor i współautor 47 publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą w języku angielskim. Od 2011 roku jest zatrudniony jako adiunkt na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi wykłady z zakresu badania wypadków lotniczych oraz Mechaniki lotu.

3.       Mgr inż. Lesław Karst. Kierownik wydziału prób i badań prototypów samolotów WSK Warszawa Okęcie. Od 1983 roku główny specjalista do spraw technicznych Zakładu Usług Agrolotniczych Warszawa Okęcie. Wielokrotny szef techniczny i kierownik prestiżowych agrolotniczych kontraktów zagranicznych w Sudanie Egipcie Iranie i NRD oraz ekspert lotniczy i techniczny w RWPG. Szef usług czarterowych Zakładu Usług Agrolotniczych Warszawa nadzorując w tym techniczną eksploatację amerykańskich samolotów pasażerskich Fairchild Metro. Zasłużony animator lotniczy i organizator zjazdów agrolotniczych w latach 2008, 2011 i 2014. Redaktor i wydawca prestiżowych książek „Polskie Skrzydła” nad Sudanem i „Polacy Agrolotnicy na świecie” Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem zasługi. Medalami za zasługi w obronności kraju w pożarnictwie i przemysłu maszynowego. Błękitne skrzydła.4.       Płk. pil. doc. dr Janusz Ziółkowski. Zawodowy wojskowy pilot instruktor pierwszej klasy, wybitny instruktor pilot wojskowy, wyszkolił wielu Podchorążych i Kandydatów w tym  kilkunastu zagranicznych wieloletni Dyrektor Liceum lotniczego w Dęblinie. Całe swoje życie Lotnicza zawodowe i naukowe związane ze szkołą Orląt w Dęblinie, poświęcił będąc również Dziekanem Wydziału Lotniczego tej uczelni. Jest profesorem nadzwyczajnym prestiżowej Akademii Sił Powietrznych w Słowacji. Autor licznych publikacji naukowych i sprawozdań naukowo-badawczych. W roku 2003 wydał książkę pod tytułem “Te Wspaniałe Kobiety” oraz “Biografię Polskich Pilotek Cywilnych i  Wojskowych”. Odznaczony najwyższymi orderami i odznaczeniami polskimi i zagranicznymi.


5.        Instr. pil. Jan Marugi. Zasłużony zawodowy instruktor pilot szybowcowy i samolotowy pierwszej klasy. Wyszkolił ponad 50 pilotów w tym kandydatów do OSL w Dęblinie późniejszych dowódców Wojsk Lotniczych. Wieloletni Szef Wyszkolenia Aeroklubu Wrocławskiego, o ogromnym w tym zakresie dorobku dydaktyczno-wychowawczym. Szef i instruktor pięciu turnusów samolotowego szkolenia LPW dla wojska. Zasłużony organizator Mistrzostw Świata modeli halowych w Hali Stulecia, Spadochronowych Mistrzostw Polski Rajdu Dziennikarzy i Pilotów oraz spadochronowych mistrzostw o Błękitną Wstęgę Odry. Przez okres ośmiu lat pełnił funkcję urzędującego Prezesa klubu Lotników „Loteczka”, doprowadzając Klub do prestiżowego uznania w kraju i za granicą. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i innymi orderami.


6.      Instr. pil. Zofia Koziak. Wybitna instruktor pilot Szybowcowa i samolotowa pierwszej klasy. Pracowała 18 lat zawodowo jako instruktor pilot w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej i w Szkole Szybowcowej w Lesznie oraz społecznie 20 lat. Wyszkoliła 16 Pilotów szybowcowych i 10 samolotowych, których doprowadziła do uzyskania licencji lotniczych. Przez okres 21 lat pełniła prestiżową funkcję kontrolera ruchu lotniczego w Agencji Żeglugi Powietrznej i instruktora-egzaminatora w tej specjalności. Posiada złotą odznakę szybowcową z dwoma diamentami, medale za zasługi w obronności kraju i ruchu lotniczego.7.      Instr. pil. Włodzimierz Żołud. Zasłużony w szkoleniu kadr lotniczych instruktor pilot szybowcowy i samolotowy pierwszej klasy. Szkolił w aeroklubach Wrocławskim Dolnośląskim i Ziemi Lubuskiej, doprowadzając do uzyskania licencji trzydziestu pilotów. Jako instruktor pilot Agro latał w Egipcie i Sudanie, gdzie zwalczając między innymi szarańcze wykonał szczęśliwe przymusowe lądowanie na Pustyni Libijskiej w północnym Sudanie. Jest również pilotem doświadczalnym i egzaminatorem sterowców i balonów. Balonowych Mistrzostwach Polski zajął kolejno trzecie i pierwsze miejsce. Posiada Diamentową Złotą Odznakę Szybowcową. Wyróżniony licznymi branżowymi medalami.


8.      Instr. pil. inż. mgr. Jacek Dziedzio. Wybitny instruktor pilot zawodowy wyszkolił kilkudziesięciu pilotów do wszystkich rodzajów licencji lotniczych, swe wieloletnie doskonałe wyniki uzyskał na następujących kolejnych stanowiskach. W Aeroklubie Jeleniogórskim instruktor pilot szybowcowy, samolotowy i dyrektor. W Aeroklubach Zagłębia Miedziowego i Ziemi Koszalińskiej Szef Wyszkolenia. Europejskim funduszu leasingowym pilot dyspozycyjny na samolotach Piper Arrow, Seneca 5, Cessna Citation CJ-1 o napędzie odrzutowym. Egzaminator LKE wszystkich uprawnień samolotowych, upoważniony również do przeprowadzenia egzaminów praktycznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Posiada również licencję pilota liniowego. Wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi i branżowymi.


9.      Pil. mgr. inż. Andrzej Szymczak. Zasłużony pilot samolotowy i szybowcowy animator Lotnictwa. Swą żarliwością idei Lotniczych oraz życzliwym stosunkiem do ludzi lotnictwa, zyskał wielką powszechnie znaną sympatię i uznanie. Na własnym samolocie TS-8 “bies” w zawodach nawigacyjnych w Jeleniej Górze zajął pierwsze miejsce. W roku 1999 zakupił 20 hektarów gruntu pod budowę lotniska. Twórca aeroklubu zgorzeleckiego w którym Był właścicielem 14 samolotów. 1 Maja 2004 roku dla uczczenia wejścia Polski do Unii Europejskiej, zorganizował przelot samolotów polskich i niemieckich nad Nysą Łużycką biorąc w nim udział na własnym samolocie Socata. Wyróżniony odznaczeniami państwowymi i branżowymi.10.  Inst. pil. mgr. Mieczysław Przybylski. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim i uzyskaniu kwalifikacji instruktora pilota samolotowego i szybowcowego pierwszej klasy szkolił od 1968 roku jako Instruktor a następnie Szef Wyszkolenia w Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Lesznie. Od roku 1973 jest pilotem samolotowym i śmigłowcowym w Zespole Lotnictwa Sanitarnego we Wrocławiu i przez 10 lat jego Kierownikiem. Zasłużony również współpracą z Sudecką i Karkonoską grupą GOPR uwieńczoną wielką akcją ratownictwa przeciwpowodziowego w roku 1997. Po przejściu w 2000 roku na emeryturę, latał na akcjach agrolotniczych w kraju, Iranie i Algierze, między innymi przy zwalczaniu szarańczy. W 1971 roku uzyskał Diamentową Odznakę Szybowcową i tytuł mistrza Sportu w szybownictwie. Odznaczony w Służbie Ratownictwa Medycznego z Powietrza medalem za ofiarność i odwagę i innymi wyróżnieniami.


            Kilka słów uwagi należy poświęcić wypowiedziom laureatów. Otóż Dr Maciej Lasek nawiązał do swej 14-letniej pracy na stanowisku przewodniczącego Komisji Badania Wypadków Lotniczych. W owych 14 latach wydarzyło się 1700 wypadków lotniczych w których zginęło ponad 270 osób. Komisja w tym czasie wykonała ogromną pracę przyczyniając się do wzrostu bezpieczeństwa lotów. Wyraził Loteczce wdzięczność za uznanie i powiedział, że nadeszły czasy kiedy musi opuścić zajmowane stanowisko. Zrozumiałem to, że nadchodzące czasy należeć mają do ludzi badających wypadki lotnicze i myślących podobnie jak Macierewicz.

            Mgr Lesław Karst o swej pracy na rzecz lotnictwa, nawiązał do agrolotnictwa, w którym Polska była potęgą. Produkcja i posiadanie dużej ilości samolotów rolniczych umożliwiała wykonywanie usług agrolotniczych w wielu krajach. Istnieliśmy nie tylko w krajach afrykańskich, ale wielu innych. Produkowaliśmy samoloty rolnicze do 40 krajów świata i mieliśmy wyszkoloną kadrę agrolotników. Obecnie to już przeszłość i eksponaty agrolotnicze możemy oglądać w muzeum lotnictwa w Krakowie i od 2014 roku w Szreniawie. Jak była to niebezpieczna praca niech świadczy fakt, że w katastrofach usług agrolotniczych zginęło 70 lotników.  Także piszący te słowa miał okazję uczestniczyć w trzech afrykańskich kontraktach. Pragnę dodać, że to mielecki pilot Zbigniew Słonowski  zapoczątkował ekspansję usług Agro w 1968 roku w Afryce. Uczestniczyło w tych usługach wielu moich kolegów, pilotów i mechaników lotniczych z Mielca.

            Po nagrodzeniu Złotymi Lotkami laureatów, przystąpiono do następnej części, a mianowicie nagrodzenia naszego uwielbianego Ojca Dominika Orczykowskiego najwyższym stopniem tzw. Rubinowej Lotki. Pierwsza Rubinowa Lotka została wręczona Adamowi Biskowi, natomiast Rubinową Lotkę nr 2 otrzymał właśnie Ojciec Dominik. Za co otrzymał Ojciec Dominik Rubinową Lotkę i z powodu jakich zasług nie trzeba wyjaśniać, gdyż są one znane niemal całej Braci Lotniczej Polski. Ten tryskający humorem i energią życiową 88 latek znany jest lotnikom, a jego słowa nacechowane chrześcijańskim miłosierdziem i życzliwością trafiają do wszystkich. Loteczka tą nagrodą pragnie wyrazić mu wdzięczność za jego modlitwy i działanie na rzecz lotnictwa.            Najwyższą nagrodę uznania otrzymał także Adam Bisek właściciel Orlego Gniazda, wspaniałego obiektu rekreacyjno kawiarniano hotelowego. Został mianowany honorowym prezesem Klubu Loteczka nr 2.


Warto przypomnieć, że pierwszym honorowym prezesem jest twórca Loteczki pilot Stanisław Błasiak.

            Przyznawanie nagród zakończono udzieleniem dyplomu uznania Ryszardowi Choniawko i Bogdanowi Ginterowi. Natomiast przedstawiciele z kilku środowisk lotniczych przekazali podczas Gali na adres Loteczki oraz kol. Adama Biska gratulacje, podziękowania i okolicznościowe upominki. Ponadto kol. Adam Bisek otrzymał od członków Loteczki. planszę przedstawiającą graficzny obraz alei dębów.


            Następnie przystąpiono do sadzenia dębów pamięci i przeniesiono się na zewnątrz obiektu.

Nie znających zwyczaju Gali Złotych Lotek warto poinformować, że każdy z obdarowanych statuetką Złotej Lotki posiada na terenie obiektu Orlego Gniazda posadzonego w pięknej alei zasłużonych lotnictwu dęba z tabliczką i napisem zasług. Obecnie przystąpiono do sadzenia dębów 10-ciu tegorocznym laureatom. Wszystkich posadzonych dębów pamięci w alei zasłużonych lotnictwu, wraz z przyznanymi obecnie znajduje się 130. Przy okazji pragnę się pochwalić, że wśród nich znajduje się też podpisany moim nazwiskiem dąb.            Po uroczystości sadzenia i podlewania dębów przez obdarowanych i uczestników, rozpoczęto biesiadę przy bogatym wyborze smakołyków i napojów.


Uczestnicy uroczystości to jedna wielka rodzina, która wśród przyjacielskich rozmów spędzała czas do późnego popołudnia. Także i ja – piszący tam byłem i miód, wino, smakołyki spożyłem. 
Teofil Lenartowicz
Wrocław, dnia 8 czerwca 2016