sobota, 7 października 2017

Październik u genealogówPaździernik u genealogów
Październikowe spotkanie ŚTG we Wrocławiu odbyło się 4 października po przerwie wakacyjnej jak zwykle w pierwszą środę miesiąca. Byliśmy tam razem z żoną Lidką, bo oboje jesteśmy członkami towarzystwa, a Lidka często angażuje się w pewne prace. Natomiast ja ze względu na trudności wiekowe, uznałem że nie uda mi się głębiej dotrzeć w genealogię rodziny i jestem tylko słuchaczem na spotkaniach.

Należy podkreślić, że było to wyjątkowe spotkanie nie tylko z tego powodu, że pod nieobecność Majki Rągowskiej prowadzącym był Zbigniew Ligus, ale także z powodu interesujących wystąpień. Ligus przedstawił w jaki przystępny sposób gromadzi własne genealogiczne zasoby i jak ściśle wiąże się genealogia z historią nie tylko rodzinną, ale tą szeroko pojętą.

Następujące po sobie wystąpienia Kazimierza Cieplika, Ryszarda Kołodziejczaka, Szczudły, Barbary Król i innych były także interesujące, ale nie będę zanudzał jakie tematy były poruszane, gdyż będzie to można znaleźć w lepszej wersji na stronie internetowej  http://genealodzy.wroclaw.pl/ natomiast tutaj ograniczę się do kilku zdjęć, które zrobiłem zamieszczając je poniżej.
Aktywna uczestniczka M. Odrowąż i prezes poprzedniej kadencji Grzegorz Mendyka

Obecni na spotkaniu w bibliotece Grafit

Byli też siedzący na odległych miejscach

Miłych i pięknych pań nie brakuje na spotkaniach

Jak wyżej

Zbigniew Ligus i Kazimierz Cieplik

Wśród plejady pięknych pań tylko jeden pan

Dlaczego Grzesiu Mendyka tak zasłużony dla ŚTG przychodzisz tylko posłuchać?

Siedzący najniżej to Edward Wojtakowski - twórca ŚTG, który na potrzeby genealogicznych poszukiwań posiadł wiele języków obcych w tym esperanto 

Czy twarze tych pań nie świadczą jak miłe są to panie? I tego pana też.

Zbigniew Ligus i opowiadający ciekawą historię organów Kazimierz Cieplik

Zbigniew Ligus i nasza wspaniała prowadząca bibliotekę ŚTG Barbara Król

Barbara opowiada jakie zbiory ma w swej biblioteczce i z jakich źródeł pochodzą.

Zasłuchany w wypowiedzi jeden z członków ŚTG

A to prowadzący spotkanie Zbigniew Ligus - bardzo aktywny w działalności ŚTG i posiadający znaczne sukcesy w swej genealogii rodzinnej
Pozdrawiam wszystkich, którzy wzięli udział w powyższym spotkaniu i czytających te słowa.
Teofil Lenartowicz
Wrocław, dnia 7 października 2017

2 komentarze: