czwartek, 26 marca 2015

Śląskie Towarzystwo Genealogiczne uratowaneŚTG zostało uratowane

            Stało się to za sprawą Majki Rągowskiej, która zdecydowała się wziąć na siebie obowiązki prezesa. Mam nadzieję, że wszyscy członkowie ŚTG są z tego powodu niezmiernie zadowoleni. Jestem członkiem ŚTG z niewielkim stażem, ale uważam że to wspaniała decyzja. Majka oprócz energii jest bardzo zaangażowana w działalności wszystkich dotychczasowych działań Towarzystwa i stąd jestem pewien, że ŚTG rozbłyśnie nowym jaśniejszym blaskiem.

            Zarząd ukonstytuował się 16 marca i podzielił stanowiska zgodnie ze zdjęciami poniżej i ich charakterystyką.

            Na pierwszym 25 marca zebraniu pod wodzą nowego Zarządu prezes Rągowska podała do wiadomości decyzję Zarządu odnośnie podziału ról członków zarządu, a także wręczyła byłemu prezesowi Grzegorzowi Mendyce pięknie wykonane podziękowanie za dotychczasową pracę z podpisami wszystkich członków. Podziękowanie otrzymała także Marylka Odrowąż i szefowa biblioteki Mirka Gorczyńska.
Poniżej pozostałe zdjęcia.
            Ponieważ na spotkanie przyszła zaproszona przeze mnie pani Aleksandra Wierzbicka, więc przedstawiłem ją zebranym, z prośbą o zachęcenie panią Olę do wstąpienie w nasze szeregi, na co odpowiedziała pozytywnie. Posiada dobrą znajomość komputera i wolę wzięcia czynnego udziału w działaniach jako woluntariuszka w skanowaniu dokumentów PUR w Archiwum Państwowym.

            Spotkanie zakończone zostało miłymi rozmowami w poszczególnych gronach, a zadowolenie na wszystkich twarzach obecnych było wyraźnie widoczne. Piękna sala biblioteki dodała spotkaniu uroku, co widać na załączonych zdjęciach.
Teofil Lenartowicz
Wrocław, dnia 26 marca 2015

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz