wtorek, 21 marca 2023

Spotkanie w klubie lotników Loteczka

 

Spotkanie Klubu Lotników Loteczka w marcu

 2023

Powyższe spotkanie odbyte 15 marca było pierwszym spotkaniem po wyborze nowych władz. Niewiele się w zarządzie zmieniło, albowiem prezes, wice prezes, sekretarz i skarbnik pozostali ci sami. Również przewodniczącym kapituły pozostał Herbert Majnusz.

Od prawej Herbert Majnusz, Zofia Koziak, Wiesław Mercik

Po omówieniu organizacyjnych spraw oddano głos Henrykowi Gwiazda, który opowiedział o swej pasji, a mianowicie pasiece pszczół którą się zajmował. Wcześniej jednak głos zabrał Herbert Majnusz, przedstawiając sylwetkę Henryka Gwiazdy, jako pilota, który zdobywał lotnicze szlify od dobrego mechanika naziemnego do pokładowego, a następnie zdobył licencję pilota i był w tym dobry. Od siebie dodam, że Henryk Gwiazda został obecnie wybrany do zarządu klubu Loteczka.

Henryk Kucharski, Henryk Gwiazda, NN, znany aktor Robert Gonera.

Od lewej Henryk Kucharski, w środku Henryk Gwiazda

 

Henryk niezwykle zainteresował zebranych swą opowieścią o lotniczkach jakimi były pszczoły. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się jak wiele ciekawych rzeczy dowiedziałem się z jego ust o życiu pszczół. Jakie są pracowite, zmyślne, a szczególnie jak trudne jest prowadzenie pasieki, aby pszczoły nie wyginęły. Dostał wiele pytań od zebranych na które w interesujący sposób odpowiadał.

Paweł Bamberski, Wiesław Mercik, Zofia Koziak i Herbert Majnusz

 

Od sekretarza kapituły Pawła Bamberskiego otrzymałem wniosek do wypełnienia na Złotą Lotkę dla dr hab. Włodzimierza Adamskiego z Mielca. Wygrał on plebiscyt Przeglądu technicznego na Złotego Polskiego Inżyniera roku 2022. Członkowie Loteczki przyczynili się przez głosowanie do jego wygranej. Jest on w klubie Loteczka honorowym członkiem, znanym z ciekawej prelekcji wygłoszonej w naszym Klubie kilka lat temu. Wypełniłem otrzymany od Bamberskiego wniosek i wysłałem do kapituły łoteczki z wiadomością do zarządu. 


Obecne spotkanie odbyło się w obiekcie restauracyjno kawiarnianym Orlego Gniazda

Jak wyżej

Jak wyżej

Teresa Maszczyńska bardzo aktywna i wspaniała kobieta pilot

Dyskusja na spotkaniu

Wiesław Mercik - niezwykły humorysta i wspaniały pilot doświadczalny byłej WSK Świdnik. Jego działalność to bogata historia śmigłowców produkowanych w Polsce.

 Na zakończenie pragnę dodać, że przybyło w Klubie Loteczka wielu nowych członków i stąd trudno mi jest połapać się w ich nazwiskach. Myślę jednak, że jeśli nie wystąpi jakaś nowa pandemia i pozwoli na to mój stary umysł, to uporam się z tym zagadnieniem.

Teofil Lenartowicz

Wrocław, dnia 21 marca 2023

 

sobota, 18 marca 2023

Zmarł Kazimierz Królikowski

 

Kazimierz Królikowski

Zmarł w Lublinie 11 marca 2023, mając 92 lata, a pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 20.03.2023.

Kazimierz Królikowski i Tadeusz Pakuła na tle samolotu AN-2 w jednym z krajów Ameryki Południowej

Mechanik Józef Palimąka i Kazimierz Królikowski

Warto sięgnąć pamięcią do tamtych czasów, kiedy Mielec był lotniczą potęgą przemysłową, a Kazimierz Królikowski był jednym z dyrektorów tej potęgi, czyli WSK PZL Mielec. Nie będę opisywał jakie zajmował stanowiska, bo lepiej zrobią to inni, natomiast ja odniosę się jakie wrażenie wywarły na mnie kontakty z jego osobowością. Nie miałem okazji przyjaźnić się z Kazikiem – jak go zwał jego i mój przyjaciel śp. Tadeusz Pakuła. Nigdy go też osobiście nie poznałem. Dzieliła nas przecież przepaść, on był dyrektorem, a ja zaledwie mechanikiem pełniącym obowiązki starszego mistrza w próbach samolotów seryjnych. A jednak zetknęliśmy się ze sobą, a w jaki sposób, to poniżej opowiem.

Kazik był serdecznym przyjacielem Tadeusza Pakuły będącego w PZL Mielec szefem pilotów doświadczalnych. Nie wiem jak się poznali, natomiast wiem że wiele czasu spędzili razem w lotnictwie oddelegowani do krajów Ameryki Południowej.

Minęło wiele dziesiątków lat, po których staliśmy się schorowanymi emerytami. Kazik zamieszkał w Lublinie, Tadeusz w Rzeszowie, a ja Teofil we Wrocławiu. Jedyne co nas łączyło to lotnictwo, bardzo rzadko osobiste kontakty, Internet i telefon. Tadeusz miał kontakt ze mną i z Kazikiem, bo przyjaciół miał we wszystkich społecznych sferach. Natomiast ja kontakt z Kazikiem miałem przez Internet, od czasu gdy zacząłem publikować lotnicze tematy na blogu „Moje życie i samolot”. Od Kazika dostawałem wspaniałe komentarze. On podtrzymywał mnie na duchu, gdy inni mnie zwalczali. Stworzyła się między naszą trójką swoista więź lotniczej przyjaźni. Doszło do tego, że z Tadeuszem zacząłem planować spotkanie w Aeroklubie Niebiańskim, a Tadeusz dołączył Kazika. Przekazywałem informacje, co przygotuję dla nich na powitanie w Aeroklubie Niebiańskim i że to będzie powitanie radosne. Byłem najstarszym z trójki, a oni nie negowali że znajdę się tam pierwszy. Zaskoczyło mnie odejście Tadeusza zmarłego kilka lat temu, a obecnie w bardzo dziwny sposób odczułem gdy odszedł Kazik. Nie potrafię wyrazić swego żalu. Niech obydwu ziemia lekką będzie.

Teofil Lenartowicz

Wrocław, dnia 18 marca 2023

niedziela, 5 marca 2023

Walne zebranie Klubu Loteczka

 

Walne zebranie klubu lotników Loteczka

W dniu 28 lutego spotkaliśmy się w Orlim Gnieździe na od dawna zapowiadanym zebraniu wyborczym. Wiadomo, przeszkadzała pandemia i stąd walne zebranie było odkładane.

Zebranie zagaił prezes Piotr Radomski i po krótkich słowach wręczył Herbertowi Majnuszowi nominację na honorowego wice prezesa klubu Loteczka, za co nominowany serdecznie podziękował. 

Wygłasza sprawozdanie prezes klubu Loteczka Piotr Radomski

Tak więc mamy obecnie honorowego prezesa Stanisława Błasiaka - jednego z założycieli klubu Loteczka  a drugim nasz uwielbiany i dający siedzibę sponsor Adam Bisek i obecnie Herbert Majnusz jako honorowy wice prezes. Herbert znany jest w światku lotniczym jako zasłużony i znający swój fach pilot i stąd jego nominacja została owacyjnie przez wszystkich przyjęta.

Herbert Majnusz

Jak wyżej

W dalszym ciągu walnego zebrania na protokólanta powołano Andrzeja Cichońskiego, a całość poprowadził Mariusz Ławruszczuk, znany z tego, że świetnie i bez zbędnych zakłóceń potrafi spotkanie prowadzić.

Mariusz Ławruszczuk

Po wybraniu odpowiednich komisji prezes Radomski wygłosił sprawozdanie za okres kadencji, a skarbnik Mieczysław Przybylski działalność finansową. W dyskusji bardzo słuszny temat poruszyła Teresa Maszczyńska, a mianowicie aby wprowadzić zasadę opowiadań o swej drodze do lotnictwa i związanych z tym przeżyć przez członków klubu.

Następnie przystąpiono do wyborów władz klubu, które odbyły się jawnie.

Na prezesa wybrano Piotra Radomskiego, a wiceprezesi to Edward Sobczak i Paweł Bamberski. Sekretarzem został Andrzej Cichoński, a skarbnikiem Mieczysław Przybylski. Członkami zarządu zostali Bronisław Czapski, Henryk Kucharski, Henryk Gwiazda, Józef Michałkiewicz, Leszek Wlazło i Jarosław Zaprzelski. Komisja rewizyjna to: Mariusz Ławruszczuk, Ryszard Choniawko i Witold Bródka.

Nie było zbędnych ceregieli podczas głosowań. Kandydatów przyjmowano jednogłośnie. Spotkanie zakończono zdjęciami władz klubu, które poniżej przedstawiam.

Władze klubu Loteczka

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

Poniżej kilka wybranych zdjęć z wyborczego zebrania.


Członkowie Loteczki obecni na walnym zebraniu wyborczym

Przed zebranymi siedzą prezes Loteczki Piotr Radomski i prowadzący Mariusz Ławruszczuk

Lidia Lenartowicz, Zofia Koziak i Teresa Maszczyńska

Na zebraniu

Jak wyżej

Bronisław Czapski i Jerzy Musiał

Wice prezes Loteczki Edward Sobczak

Bronisław Czapski i Edward Sobczak

Stoi Bogdan Ginter, siedzi Herbert Majnusz, a robi zdjęcie Stanisław Błasiak

     Tego samego dnia przed południe na cmentarzu Świętej Rodziny – Sępolno odbyła się coroczna uroczystość odwiedzin członków Loteczki przed grobem Bolesława Orlińskiego zasłużonego lotem do Japonii i z powrotem na początku XX wieku.  

Członkowie Loteczki przed grobem pilota Bolesława Orlińskiego

Grób pilota Bolesława Orlińskiego na cmentarzu Świętej Rodziny - Sępolno

     Jak wynika z powyższych danych, członkowie Loteczki bogato spędzili dzień 28 lutego. Uczcili w tym dniu pamięć sławnego pilota Bolesława Orlińskiego i wybrali na następną kadencję nowe władze klubu Loteczka. Niechaj kierują tym znanym klubem lotniczym ku chwale wszelkiej Braci Lotniczej zgromadzonej w naszym kraju i za granicą. 

Teofil Lenartowicz

Wrocław, dnia 6 marca 2023

środa, 22 lutego 2023

 

Spotkanie w Klubie lotników Loteczka

(Temat katastrofy lotnicze)

W sobotę 11 lutego z trudem wybrałem się na spotkanie klubu lotników Loteczka, gdyż kości kolan tak mnie bolały, że aby zrobić kilka kroków musiałem korzystać z obu kul. Ponieważ jednak spotkanie odbyło się przed południem i korzystałem z pomocy żony, dotarliśmy do Orlego Gniazda – siedziby naszego sponsora Adama Biska, a po wdrapaniu się na I piętro mogłem wziąć udział w spotkaniu.

Spotkanie zagaił wice prezes Loteczki Edward Sobczak omawiając sprawy organizacyjne, dotyczące zbliżającego się walnego zebrania Klubu. Z ważniejszych spraw oświadczył, że udało się namówić prezesa Piotra Radomskiego, że będzie kandydował w wyborach na następną kadencję.

Wice prezes Loteczki Edward Sobczak


W dyskusji zabrał głos Bogdan Ginter na temat samolotu JAK, którego wrak niszczeje, a władze gminy nie znajdują środków na jego zabezpieczenie, przez ustawienie na pomniku.

Bogdan Ginter opowiedział o niszczejącym samolocie JAK

Ponieważ spotkanie miało w temacie katastrofy lotnicze, więc prowadzący Sobczak otworzył w tym temacie dyskusję. Było wielu dyskutantów. Najciekawiej opowiadał Herbert Majnusz, bo jak wiemy w lotniczej branży Dolnego Śląska najwięcej zasłużony. To on jako lider prowadził w ZUA eskadry samolotów do prac agrolotniczych w Afryce i był świadkiem wielu wypadków i katastrof. Również inni ciekawie opowiadali, a ja przytoczyłem znany z Indii wypadek samolotu Iskra, którym strona indyjska chciała wyłudzić od Polski odszkodowanie za zniszczony samolot.

Z lewej Herbert Majnusz

Stoi Wiesław Mercik - pilot doświadczalny byłej WSK Świdnik. Legendarny pilot lotnictwa śmigłowcowego


Lidka - moja wspaniała żoneczka

Uczestnicy spotkania

Jak wyżej

Jak wyżej

Jak wyżej

Siedzą Teofil czyli ja z żoną Lidią


Teofil z aparatem fotograficznym w rękach i żona Lidia. To i powyższe zdjęcie mogłem zamieścić dzięki uprzejmości Stasia Błasiaka, który mi je przysłał

Obecnie przypomniałem sobie jedną z tragicznych katastrof, która miała miejsce wiele lat temu na mieleckim lotnisku, gdzie zginął wojskowy pilot płk Jerzy Rogowski. Były to czasy kiedy Indie ubiegały się o zakup w Mielcu 50 samolotów TS-11 Iskra. Przybyła wówczas delegacja wyższych przedstawicieli lotnictwa Indii, a płk Rogowski wykonał dla nich pokaz umiejętności samolotu Iskra w powietrzu. Nie byłem wówczas na lotnisku, więc nie byłem świadkiem owej katastrofy, ale opowiedział mi ją szef pilotów doświadczalnych Tadeusz Pakuła, a ja nagrałem jego opowieść na dyktafonie. Wiele lat temu wstawiłem tą opowieść na blogu dając jej tytuł „Przepowiedziałem mu śmierć”

Jeśli klikniemy poniżej na link, przejdziemy do owego historycznego tematu, a ja życzę miłej lektury.

http://cowiemechanikolotnictwie.blogspot.com/2011/12/przepowiedziaem-mu-smierc.html

Teofil Lenartowicz

Wrocław, dnia 22 lutego 2023